Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995

Budsjett-innst. S. nr. I. for 1995

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Innstilling avgitt 24.10.1994 Budsjett-innst. S. I (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.10.1994

   Behandlet i Stortinget: 27.10.1994