Statsbudsjettet medregnet folketrygden for budsjetterminen 1. januar-31. desember 1995

St.prp. nr. 1, Budsjett-innst. S. I og Budsjett-innstilling S. nr. 1 for 1994-95

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 24.10.1994 Budsjett-innst. S. I (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.10.1994

   Behandlet i Stortinget: 27.10.1994