Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995

Budsjett-innst. S. III (1994-95) Jf. St.prp. nr. 1 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet