Endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 2006 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

St.prp. nr. 14 (2006-2007), unntatt kap. 651, 670, 683, 690, 691, 3651, 3690 og 3691, Innst. S. nr. 77 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 07.12.2006 Innst. S. nr. 77 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer på enkelte budsjettkapitler i statsbudsjettet for 2006 for Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2006

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2006