Endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 2006 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

St.prp. nr. 14 (2006-2007), kap. 651, 670, 683, 690, 691, 3651, 3690 og 3691, Innst. S. nr. 79 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2006 Innst. S. nr. 79 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer på budsjettet for 2006 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Endringene relaterer seg hovedsaklig til kapitler som gjelder innvandringsområdet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2006

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2006