Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2006 under Landbruks- og matdepartementet

St.prp. nr. 16 (2006-2007), unntatt kap. 5545, 5571 og 5651, Innst. S. nr. 91 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 12.12.2006 Innst. S. nr. 91 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig fattet vedtak om endringer på en rekke kapitler og poster i statsbudsjettet for 2006 under Landbruks - og matdepartementet, i tråd med forslag fra Regjeringen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.2006

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2006