Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Torbjørn Andersen, Tord Lien, Børge Brende og Ivar Kristiansen om en energipolitisk handlingsplan

Dokument nr. 8:29 (2006-2007), Innst. S. nr. 151 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Børge Brende, Ivar Kristiansen, Ketil Solvik-Olsen, Tord Lien, Torbjørn Andersen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP), (H) Innstilling avgitt 20.03.2007 Innst. S. nr. 151 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene fra regjeringspartiene vedtatt ikke å bifalle et representantforslag fra Fremskrittspartiet og Høyre om en energipolitisk handlingsplan. Planen var ment å skulle omhandle forventet kraftforbruk og -produksjon i Norge, tilgangen på ulike energiteknologier og en helhetlig satsing på utvikling av nye energikilder.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.03.2007

   Behandlet i Stortinget: 29.03.2007