Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Sponheim,Trine Skei Grande og Gunvald Ludvigsen om helseforsikringer og personvern

Dokument nr. 8:36 (2006-2007), Innst. S. nr. 187 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gunvald Ludvigsen, Lars Sponheim, Trine Skei Grande Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 08.05.2007 Innst. S. nr. 187 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Venstre om å forby bruk av opplysninger i pasientjournaler til kommersielle aktører samt å legge til rette for at nødvendige helseopplysninger gis i særskilt erklæring. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.05.2007

   Behandlet i Stortinget: 25.05.2007