Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Tord Lien, Torbjørn Andersen og Thore A. Nistad om bruk av beltevogn til persontransport

Dokument nr. 8:60 (2006-2007), Innst. S. nr. 206 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ketil Solvik-Olsen, Tord Lien, Thore A. Nistad, Torbjørn Andersen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 16.05.2007 Innst. S. nr. 206 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Representantforslag fra Fremskrittspartiet om bruk av beltevogn til persontransport ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.05.2007

   Behandlet i Stortinget: 24.05.2007