Fjerne forskjellen mellom private og offentlige kreditorer når det gjelder gebyr for forsinket betaling

Dokument nr. 8:95 (2006-2007), Innst. S. nr. 70 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders Anundsen, Bård Hoksrud, Gjermund Hagesæter, Ulf Erik Knudsen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 04.12.2007 Innst. S. nr. 70 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om å innordne statlige fordringshavere i det ordinære gebyrsystemet ved forsinket betaling. Forslaget ble forkastet mot stemmene fra Fremskrittspartiet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2007

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2007