Krav til vandelsattest for personer som jobber innenfor pleie- og omsorgstjenestene

Dokument nr. 8:99 (2006-2007), Innst. S. nr. 144 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, Jan-Henrik Fredriksen, Ketil Solvik-Olsen, Siv Jensen, Vigdis Giltun Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 14.02.2008 Innst. S. nr. 144 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene til Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre avvist et forslag fra Fremskrittspartiet om at det skal stilles krav om vandelsattest for personer som arbeider innenfor pleie- og omsorgstjenestene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.02.2008

   Behandlet i Stortinget: 07.03.2008