Halden fengsel

St.prp. nr. 84 (2006-2007), Innst. S. nr. 261 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 07.06.2007 Innst. S. nr. 261 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt at kostnadsrammen til bygging av nytt Halden fengsel økes med 278,8 mill. kroner til 1 384,1 mill. kroner. Det legges opp til at fengselet kan ferdigstilles i april 2010.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2007

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2007