Konkrete tiltak for styrket skoleledelse

Dokument nr. 8:100 (2006-2007), Innst. S. nr. 29 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André Oktay Dahl, Elisabeth Vik Aspaker, Gunnar Gundersen, Ine M. Eriksen Søreide, Kari Lise Holmberg Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 15.11.2007 Innst. S. nr. 29 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har, med utgangspunkt i et representantforslag fra Høyre, vedtatt å be Regjeringen foreta en bred gjennomgang og vurdere behovet for nye tiltak og strategier for en bedre skoledelse som en del av den varslede stortingsmeldingen om kvalitet i grunnopplæringen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.11.2007

   Behandlet i Stortinget: 22.11.2007