Tiltak mot kjønnslemlestelse

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gunvald Ludvigsen, Odd Einar Dørum, Trine Skei Grande Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 13.03.2008 Innst. S. nr. 179 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene til et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet vedtatt at et representantforslag fra Venstre om tiltak mot kjønnslemlestelse skal vedlegges protokollen. Flertallet viser til at Regjeringen nylig har lagt fram en handlingsplan mot kjønnslemlestelse.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.03.2008

   Behandlet i Stortinget: 08.04.2008