Beboere i statlige asylmottak

St.meld. nr. 37 (2006-2007), Innst. S. nr. 36 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 20.11.2007 Innst. S. nr. 36 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget behandlet en stortingsmelding basert på en konkret sak hvor en saksøker ble prøveløslatt fra fengsel etter en dom for drapsforsøk. Under debatten sa Stortingets flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, seg enige i den beskrivelsen som stortingsmeldingen gir vedrørende situasjonen for beboere i statlige asylmottak som kan utgjøre en risiko eller fare, og var blant annet også enige i at berørte myndigheter sammen må gjennomgå og vurdere flere tiltak.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2007

   Behandlet i Stortinget: 30.11.2007