Endringer i statsbudsjettet for 2007

St.prp. nr. 21 (2007-2008), Innst. S. nr. 92 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 11.12.2007 Innst. S. nr. 92 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt Regjeringens foreslåtte endringar i statsbudsjettet for 2007 m.m. under Olje- og energidepartementet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2007

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2007