Ta vannveiene inn i Nasjonal transportplan

Dokument nr. 8:1 (2007-2008), Innst. S. nr. 59 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kari Lise Holmberg, Martin Engeset, Trond Helleland, Øyvind Halleraker Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 29.11.2007 Innst. S. nr. 59 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra Høyre om å utarbeide en langsiktig forvaltningsplan for vannvegene som tas inn som integrert del av Nasjonal transportplan. Forslaget fikk ikke flertall. Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosiaslistisk Vensteparti og Senterpartiet, pekte imidlertid i innstillingen til Stortinget på mulighetene for å søke om midler over andre budsjett enn samferdselsbudsjettet til opprusting og vedlikehold av vannvegene (kanalene).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.2007

   Behandlet i Stortinget: 06.12.2007