Strategi for næringsutvikling og arbeidsplasser i kommuner

Dokument nr. 8:10 (2007-2008), Innst. S. nr. 85 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bent Høie, Elisabeth Vik Aspaker, Erna Solberg, Gunnar Gundersen, Ivar Kristiansen, Olemic Thommessen, Trond Helleland Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 06.12.2007 Innst. S. nr. 85 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et representantforslag fra Høyre om en strategi for næringsutvikling og arbeidsplasser i kommuner med høy andel vern ble ikke bifalt av et flertall i Stortinget - bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2007

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2007