Offentliggjøring av resultatene fra nasjonale prøver på skolenivå

Dokument nr. 8:33 (2007-2008), Innst. S. nr. 178 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gunnar Gundersen, Ine M. Eriksen Søreide Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 13.03.2008 Innst. S. nr. 178 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har debattert et representantforslag fra Høyre om å offentliggjøre resultatene fra nasjonale prøver på skolenivå. Forslaget ble forkastet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.03.2008

   Behandlet i Stortinget: 03.04.2008