Språk bygger broer

St.meld. nr. 23 (2007-2008), Innst. S. nr. 10 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 16.10.2008 Innst. S. nr. 10 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet en stortingsmelding om språkstimulering og språkopplæring for barn, unge og voksne.Stortinget ba Regjeringen i den forbindelse komme tilbake med forslag til tiltak for elever som trenger utvikling i talespråk, tegnspråk, ASK eller en kombinasjon av disse.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.10.2008

   Behandlet i Stortinget: 23.10.2008