Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v.

Ot.prp. nr. 61 (2007-2008), Innst. O. nr. 78 (2007-2008), beslutning. O. nr. 115 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Olje- og energidepartementetSaken er behandlet i energi- og miljøkomiteenInnstilling avgitt 09.09.2008Innst. O. nr. 78 (2007-2008)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Etter en dom i EFTA-domstolen 26. juni 2007 måtte industrikonsesjonsloven endres for å bringes i samsvar med de krav EØS-avtalen stiller. Regjeringens lovforslag bygger på konsolideringsmodellen, som ble innført gjennom en provisorisk anordning av 10. august 2007. Lovens formål skal være å sikre at vannkraftressursene tilhører og forvaltes til beste for allmennheten - gjennom offentlig eierskap på statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå. Hjemfall skal være et virkemiddel for å oppnå dette. De vedtatte endringene er nødvendige for å bringe lovverket i samsvar med EØS-retten, slik det fremgår av dommen fra EFTA-domstolen. Det er også vedtatt en rekke mindre endringer i industrikonsesjonslovens alminnelige bestemmelser. Enkelte av disse må ses i sammenheng med gjennomføring av forbud mot privates erverv av mer enn 1/3 av offentlige kraftselskaper.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtatt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 09.09.2008

  Behandlet i Odelstinget: 22.09.2008

  Behandlet i Lagtinget: 25.09.2008