Innføre nulltoll på import fra Swaziland

Dokument nr. 8:48 (2007-2008), Innst. S. nr. 187 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans Frode Kielland Asmyhr, Morten Høglund Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP)
utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 10.04.2008 Innst. S. nr. 187 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Høglund og Hans Frode Kielland Asmyhr om å innføre nulltoll på import fra Swaziland. Stortingets flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre, vedtok å legge saken til protokoll. Dette innebærer at forslaget kan tas opp på nytt på et senere tidspunkt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.04.2008

   Behandlet i Stortinget: 29.04.2008