Endringer i kommunevalgordningen

Dokument nr. 8:50 (2007-2008), Innst. S. nr. 241 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åge Starheim, Ib Thomsen, Jørund Rytman, Per-Willy Amundsen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (FrP)
utkast til innstilling er forelagt for kommunal- og forvaltningskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 20.05.2008 Innst. S. nr. 241 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i dag behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Åge Starheim, Ib Thomsen og Jørund Rytman om endringer i kommunevalgordningen. Komiteen fant det naturlig å avvente Stortingsmeldingen om lokaldemokrati som legges frem i løpet av våren 2008, før man går inn på en nærmere vurdering av de konkrete forslag til endringer fremsatt i representantforslaget. Forslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.05.2008

   Behandlet i Stortinget: 29.05.2008