Sikre likebehandling av uførepensjon fra private og offentlige tjenestepensjonsordninger

Dokument nr. 8:59 (2007-2008), Innst. S. nr. 223 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André N. Skjelstad, Jan Tore Sanner, Lars Sponheim, Martin Engeset, Svein Flåtten Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (H) og (V) Innstilling avgitt 29.04.2008 Innst. S. nr. 223 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Tore Sanner, Martin Engeset, Svein Flåtten, Lars Sponheim og André N. Skjelstad om å sikre likebehandling av uførepensjon fra private og offentlige tjenestepensjonsordninger. Forslaget ble oversendt regjeringen uten votering etter at regjeringspartiene og finansministeren varslet at saken vil bli fulgt opp fra regjeringen overfor Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.04.2008

   Behandlet i Stortinget: 09.05.2008