Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling for 2007

Dokument nr. 14 (2007-2008), Innst. S. nr. 186 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Delegasjoner Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 09.04.2008 Innst. S. nr. 186 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet årsrapporten fra Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling for 2007. Rapporten ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.04.2008

   Behandlet i Stortinget: 20.05.2008