Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske Union (IPU) for 2007

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Delegasjoner Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 24.04.2008 Innst. S. nr. 205 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet årsrapporten fra Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske Union (IPU) for 2007. Årsrapporten ble velagt protokolen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.04.2008

   Behandlet i Stortinget: 20.05.2008