Tiltak for å redusere antallet som blir uføre i ung alder på grunn av psykiske lidelser

Dokument nr. 8:66 (2007-2008), Innst. S. nr. 224 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åse Gunhild Woie Duesund, Laila Dåvøy Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 29.04.2008 Innst. S. nr. 224 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Kristelig Folkeparti om tiltak for å redusere antallet som blir uføre i ung alder på grunn av psykiske lidelser. En samlet komité uttaler at de mener det er behov for å styrke kompetanse både i velferdsforvaltningen og i det medisinske hjelpeapparatet når det gjelder psykisk helse. Forslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.04.2008

   Behandlet i Stortinget: 23.05.2008