Standard for diabetesteam i sykehus

Dokument nr. 8:71 (2007-2008), Innst. S. nr. 260 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald Valved, Jan-Henrik Fredriksen, Vigdis Giltun Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 29.05.2008 Innst. S. nr. 260 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene til Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre gått mot representantforslag fra Fremskrittspartiet om å innføre standard for diabetesteam i sykehus. Flertallet stemte for at representantforslaget skal vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2008

   Behandlet i Stortinget: 05.06.2008