Strategi for økt opprustning og utvidelse av eksisterende vannkraftverk

Dokument nr. 8:99 (2007-2008), Innst. S. nr. 314 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ivar Kristiansen, Jan Tore Sanner, Øyvind Halleraker Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 12.06.2008 Innst. S. nr. 314 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et forslag fra Høyre om å be Regjeringen utarbeide en helhetlig strategi for hvordan potensialet for opprustning og utvidelse av vannkraftverk kan realiseres, og å legge denne frem for Stortinget innen utgangen av 2008, er vedlagt protokollen. Forslaget fikk støtte av representantene for Fremskrittspartiet og Høyre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2008

   Behandlet i Stortinget: 19.06.2008