Utarbeidelse av en reiselivsmelding

Dokument nr. 8:112 (2007-2008), Innst. S. nr. 313 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans Frode Kielland Asmyhr, Kåre Fostervold, Øyvind Korsberg, Per Sandberg Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 12.06.2008 Innst. S. nr. 313 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra FrP om å be Regjeringen utarbeide en stortingsmelding om en samordnet og målrettet strategi for norsk reiselivsnæring. Forslaget ble avvist av et flertall i Stortinget, bestående av AP, Sv og SP

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2008

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2008