Representantforslag om en egen stortingsmelding om transportsikkerhet

Dokument nr. 8:144 (2007-2008), Innst. S. nr. 34 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Bård Hoksrud, Per Sandberg Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 13.11.2008 Innst. S. nr. 34 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om en egen stortingsmelding om transportsikkerhet. Forslaget fikk kun tilslutning fra Fremskrittspartiet. Flertallet i transport- og kommunikasjonskomiteen, alle unntatt Fremskrittspartiet; viser til at det ikke er behov for en egen melding om transportsikkerhet, men ser fram til en grundig behandling av temaet i forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan 2010-2009. Forslaget fikk følgelig ikke Stortingets tilslutning og ble vedtatt vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 20.11.2008