Endringar i statsbudsjettet for 2008

St.prp. nr. 16 (2008-2009), unntatt kap. 651, 670, 681, 690, 691, 3651 og 3670, Innst. S. nr. 80 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 27.11.2008 Innst. S. nr. 80 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer på enkelte budsjettkapitler i statsbudsjettet for 2008 for Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 05.12.2008