Endringar i statsbudsjettet for 2008

St.prp. nr. 16 (2008-2009), kap. 651, 670, 681, 690, 691, 3651 og 3670, Innst. S. nr. 116 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 09.12.2008 Innst. S. nr. 116 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2008 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2008

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2008