Endringer i statsbudsjettet for 2008

St.prp. nr. 13 (2008-2009), Innst. S. nr. 122 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 11.12.2008 Innst. S. nr. 122 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer av bevilgningene under enkelte kapitler på statsbudsjettet for 2008 under Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde. Endringene innebærer samlet en netto økning i utgiftene på om lag 575 mill. kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2008

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2008