Endringar i statsbudsjettet for 2008

St.prp. nr. 21 (2008-2009), unntatt kap. 456 og 3456, Innst. S. nr. 108 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 09.12.2008 Innst. S. nr. 108 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt å øke bevilgningene på diverse kapitler i statsbudsjetttet for 2008. Endringene på regelbundne poster er basert på regnskapstall pr. 30. august 2008.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2008

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2008