Endringar i statsbudsjettet for 2008

St.prp. nr. 21 (2008-2009), kap. 456 og 3456, Innst. S. nr. 91 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 04.12.2008 Innst. S. nr. 91 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig, etter forslag fra Justis- og politdepartementet, vedatt endringer på kapitlene 456 og 3456 Direktoratet for nødkommunikasjon. Endringene skyldes forsinkelser av utbyggingen av Nødnett.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2008

   Behandlet i Stortinget: 11.12.2008