Representantforslag om en forsøksordning med lukket asylmottak

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ib Thomsen, Jan Arild Ellingsen, Jon Jæger Gåsvatn, Per-Willy Amundsen, Ulf Isak Leirstein, Vigdis Giltun Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 10.02.2009 Innst. S. nr. 143 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets flertall, alle unntatt representantene fra Fremskrittspartiet, mener at lukket asylmottak vil begrense asylsøkernes bevegelsesfrihet og bryter med grunnleggende rettsprinsipper. Representantforslaget ble derfor ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.02.2009

   Behandlet i Stortinget: 24.03.2009