Endringer i Utlendingsloven

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 21.04.2009 Innst. O. nr. 63 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Mot stemmene fra Fremskrittspartiet har Odelstinget vedtatt å forlenge overgangsordningen for Bulgaria og Romania fram til 1.januar 2012, men slik at disse overgangsordningene vurderes årlig og kan oppheves hvis behov for det.. Overgangsordningene for EU-8 landene oppheves fra 1.mai 2009.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.04.2009

   Behandlet i Odelstinget: 23.04.2009

   Behandlet i Lagtinget: 28.04.2009