Endringer i utlendingsloven

Ot.prp. nr. 36 (2008-2009), Innst. O. nr. 66 (2008-2009), beslutning. O. nr. 98 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 05.05.2009 Innst. O. nr. 66 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   De vedtatte endringne av utlendingslovene gir hjemmel for innføring av et felles europeisk visuminformasjonssystem mellom Schengen-landene for utveksling av informasjon i forbindelse med behandling og avgjørelse av visumsøknader. Bestemmelsene gjelder blant annet registrering og lagring av biometrisk personinformasjon.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.05.2009

   Behandlet i Odelstinget: 05.06.2009

   Behandlet i Lagtinget: 10.06.2009