Ivaretakelse av personell før, under og etter deltakelse i utenlandsoperasjoner

St.meld. nr. 34 (2008-2009), Innst. S. nr. 298 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 04.06.2009 Innst. S. nr. 298 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet - og gitt sin tilslutning til en melding fra Regjeringen om de behov, konsekvenser og løsninger som er knyttet til personell fra Forsvaret som deltar i utenlandsoperasjoner. Meldingen gir Regjeringens prioriterte satsningsområder i forsvarssektoren, dens planer for samarbeide på tvers av andre samfunnssektorer, som f. eks. det sivile helsevesen og Arbeids- og velferdsetaten, samt en handlingsplan for videreutvikling av personell- og veteranarbeidet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 08.06.2009