Takstoppgjørene for leger, psykologer og fysioterapeuter

St.prp. nr. 86 (2008-2009), Innst. S. nr. 352 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 11.06.2009 Innst. S. nr. 352 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2009