Representantforslag om etablering av hospice

Dokument nr. 8:37 (2008-2009), Innst. S. nr. 224 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, Ib Thomsen, Jan-Henrik Fredriksen, Kari Kjønaas Kjos, Vigdis Giltun Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 07.05.2009 Innst. S. nr. 224 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene til Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre stemt ned forslag fra Fremskrittspartiet om at staten skal gå inn med direkte tilskudd til drift av hospice og om en egen statlig finansiering av palliativ pleie der pengene følger pasienten. Med stemmene fra de samme partiene ble det vedtatt at forslaget vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.05.2009

   Behandlet i Stortinget: 28.05.2009