Representantforslag om at staten tilbyr skattelette som bidrag til et moderat lønnsoppgjør

Dokument nr. 8:40 (2008-2009), Innst. S. nr. 181 (2008-2009) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christian Tybring-Gjedde, Gjermund Hagesæter Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 24.03.2009 Innst. S. nr. 181 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om at staten skal tilby skattelette som bidrag til et moderat lønnsoppgjør. Ved behandlingen i Stortinget fikk forslaget bare støtte fra Fremskrittspartiets representanter.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.03.2009

   Behandlet i Stortinget: 02.04.2009