Representantforslag om at staten tilbyr skattelette som bidrag til et moderat lønnsoppgjør

Dokument nr. 8:40 (2008-2009), Innst. S. nr. 181 (2008-2009)

Vedtak 290

Dokument nr. 8:40 (2008–2009) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Christian Tybring-Gjedde og Gjermund Hagesæter om at staten tilbyr skattelette som bidrag til et moderat lønnsoppgjør – bifalles ikke.