Representantforslag om å etablere en ordning som fremmer en raskere utskifting av de eldste og mest forurensende bilene

Dokument nr. 8:49 (2008-2009), Innst. S. nr. 281 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Tore Sanner, Linda C. Hofstad Helleland, Peter Skovholt Gitmark, Svein Flåtten Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 02.06.2009 Innst. S. nr. 281 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et representantforslag fra Høyre om å etablere en ordning som fremmer en raskere utskifting av de eldste og mest forurensende bilene ble ikke bifalt. Forslaget fikk støtte fra medlemmene fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. Et forslag fra Fremskrittspartiet i Dok 8:46 (2008-2009), fikk kun støtte fra medlemmene fra Fremskrittspartiet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 09.06.2009