Representantforslag om å bedre innholdet og endre organiseringen av yrkesfaglig opplæring

Dokument nr. 8:53 (2008-2009), Innst. S. nr. 212 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders Anundsen, Åse Michaelsen, Jon Jæger Gåsvatn Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 29.04.2009 Innst. S. nr. 212 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et representantforslag om innhold og organisering av yrkesfaglig opplæring. Forslaget ble deretter vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.04.2009

   Behandlet i Stortinget: 12.05.2009