Representantforslag om tilpasninger i lov om motorferdsel i utmark som bidrar til å styrke det lokale selvstyret.

Dokument nr. 8:63 (2008-2009), Innst. S. nr. 283 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Elisabeth Vik Aspaker, Gunnar Gundersen, Ivar Kristiansen, Jan Tore Sanner, Linda C. Hofstad Helleland, Olemic Thommessen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (H)
Innstilling avgitt 02.06.2009 Innst. S. nr. 283 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et representantforslag fra Høyre om å be Regjeringen fremme sak om å tilpasse lov om motorferdsel i utmark slik at kommunene får økt myndighet – innenfor nasjonale retningslinjer – og der erfaringene fra forsøksprosjektet med økt lokalt selvstyre legges til grunn, ble vedlagt protokollen. Forslaget ble støttet av medlemmene fra Høyre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 09.06.2009