Representantforslag om å styrke hensynet til verdiskaping og regelforenkling

Dokument nr. 8:67 (2008-2009), Innst. S. nr. 272 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans Olav Syversen, Ingebrigt S. Sørfonn Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 29.05.2009 Innst. S. nr. 272 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra stortingsrepresentanter fra KrF om å samle alle næringslivsrelaterte lover i ett departement.Forslaget ble avvist av et flertall i Stortinget, bestående av medlemmene fra Ap, FrP, H, SV , og Sp.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2009

   Behandlet i Stortinget: 04.06.2009