Representantforslag om styrkede rettigheter for barn, unge og voksne med kommunikasjonsvansker

Dokument nr. 8:72 (2008-2009), Innst. S. nr. 239 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André Oktay Dahl, Bent Høie, Gunnar Gundersen, Ine M. Eriksen Søreide, Olemic Thommessen, Sonja Irene Sjøli Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 14.05.2009 Innst. S. nr. 239 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et representantforslag om barn, unge og voksne med kommunikasjonsvansker (ASK). Det ble enstemmig vedtatt å be Regjeringen vurdere lovendring som sikrer disse likeverdige rettigheter, vurdere oppretting av kompetansesenter for ASK, samt å be om gjennomgang av Statped-systemet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.2009

   Behandlet i Stortinget: 27.05.2009