Representantforslag om mer fleksibelt regelverk for å sikre alle elever rett til tilpasset opplæring

Dokument nr. 8:75 (2008-2009), Innst. S. nr. 238 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders Anundsen, Åse Michaelsen, Jon Jæger Gåsvatn Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (FrP)
Innstilling avgitt 14.05.2009 Innst. S. nr. 238 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et representantforslag om mer fleksibelt regelverk for å sikre rett til tilpasset opplæring, som deretter ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.2009

   Behandlet i Stortinget: 27.05.2009